Vysoká u Příbramě  

Polohopis: 7 kilometrů jihozápadně od Příbrami, 

Obec leží ve vyšší části příbramské pahorkatiny na okraji Brd.
Rozloha katastru: 486 ha
Počet obyvatel: 350

 

První, bohužel jen nepřímá zmínka o existenci Vysoké se datuje dnem 18.listopadu 1367 a sice ve sporu   o obsazení fary ve Třebsku mimo jinými i Smilem z Vysokého. Název lokality zněl tady původně Vysoký, nikoliv Vysoká jako dnes. V průběhu staletí se uvádí "tvrz Vysoká jako stavení obytné S podzemními sklepy, kaplí, hospodářskými budovami, zahradami, chmelnicí, pivovarem s celým zařízením a ovčínem". S plynutím času se podle dobových záznamů neustále měnili neúspěšní i úspěšní vlastníci na místním statku čp.1. Malebná vesnička Vysoká nebyla nikdy lokalitou, k níž by se upíraly oči světa. Změnu přivodil až pozdější Dvořákův pobyt na Vysoké. Zasazena uprostřed polí a lesů žila si životem drobných havířů, chalupníků a podělkářů a řešila denní starosti běžným způsobem své doby.
V obci se narodil dramatik a spisovatel J. J. Stankovský , hostoval zde básník J. V. Sládek a občan Vysoké generál J. Kholl padl dne 22.9.1944 v bojích u Duklu. V místech kde žili jsou umístěny pamětní desky. Spisovatel a historik Jindřich V. Bezděka napsal v I. almanachu v roce 1979 o Vysoké: Někdy starobylé panské sídlo jihozápadně od Příbrami, pamětnice bratrovraždy rozvaděných sourozenců a zase idylické pohody mistra tónů Antonína Dvořáka s jeho holuby; vesnice vysunutá do příjemné polohy na okraji lesů, od kterých je daleký výhled do starého Bozeňska – to je Dvořákova Vysoká …

Obec se vždy snažila a neustále snaží vytvářet takové prostředí, v němž by se dobře žilo nejen místním obyvatelům, ale i všem ostatním, kteří naší obec navštíví. Dle statistiky ČSÚ je stav obyvatel a budov k 1.1.2012 následující: 335 osob trvale přihlášených, 155 čísel popisných z toho 144 rodinných domů a 8 ostatních budov a 3 budovy  s číslem evidenčním.Kulturní vyvabenost: Památník Antonína Dvořáka, www.antonindvorak.cz/
Sportovní vybavenost: sportovní areál se dvěmi variabilními kutry a dětské hřiště
Cyklotrasy: Správním územím obce prochází cyklostezka č. 302 Praha – Vídeň
Pošta: 262 42 Rožmitál p. Tř.
Dopravní spojení: Bus 300033, Bus 300023
Obecní úřad: tel. 777 600 144
Úřední hodiny: úterý 17:30 – 19.00 hodin v zimním čase, 19:30 - 20:30 hodin v letním čase
Webwww.vysokaupribrame.cz
Emailobec@vysokaupribrame.cz