Úřední deska

1. 6. 2018 Návrh závěrečného účtu 2017, zpráva auditora
 
11. 6. 2018 POZVÁNKA: Jednání Shromáždění starostů SOAD, 19. 6. 2018

P O Z V Á N K A

V souladu s článkem XVI., odst. b) Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místností OÚ Vysoká u Příbramě

 v úterý 19. června 2018 od 19:00 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých rozhodnutí,
  2. schválení závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017,
  3. projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017,
  4. účetní uzávěrka k 30. 6. 2018,
  5. průběh likvidace,
  6. různé,
  7. diskuze.


Více zde: https://www.vysokaupribrame.cz/news/pozvanka-jednani-shromazdeni-starostu-soad-19-6-2018/
POZVÁNKA: Jednání Shromáždění starostů SOAD, 19. 6. 2018

Více zde: https://www.vysokaupribrame.cz/news/pozvanka-jednani-shromazdeni-starostu-soad-19-6-2018/
POZVÁNKA: Jednání Shromáždění starostů SOAD, 19. 6. 2018

Více zde: https://www.vysokaupribrame.cz/news/pozvanka-jednani-shromazdeni-starostu-soad-19-6-2018/

V souladu s článkem XVI., odst. b) Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK, které se koná v zasedací místností OÚ Vysoká u Příbramě v úterý 19. června 2018 od 19:00 hodin

PROGRAM:
    Zahájení a kontrola přijatých rozhodnutí,
    schválení závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017,
    projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017,
    účetní uzávěrka k 30. 6. 2018,
    průběh likvidace,
    různé,
    diskuze.