Předmět činnosti svazku

1. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území (zájmovým územím se rozumí území zahrnující územní obvody obcí, jež jsou členy svazku).
2. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti.
3. Příprava a realizace významných investičních akcí, projektů a programů v zájmovém území, zejména v oblasti: výstavba kanalizace a čistíren odpadních vod, rozvoj infrastruktury atd.
4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
6. Vytváření, zmnožování a správa majetku svazku.
7. Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
8. Zajišťování a vedení písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, projektů a programů.
9. Propagace svazku a jeho zájmového území.