Orgány svazku

Jmenovaný likvidátor:

                                                                Zdeněk Strnad

Shromáždění starostů do 31. 12. 2017:

                        Vysoká u Příbramě              Zdeněk Strnad

                        Narysov                              Vlasta Petýrková

                        Modřovice                          Jola Scsevliková

Předseda svazku do 31. 12. 2017:

                        Zdeněk Strnad

Místopředseda svazku do 31. 12. 2017:

                        Vlasta Petýrková

Revizní komise:

                        Tomáš Petýrek - předseda

                        MUDr. Karel Franěk

               Ing. Petr Juras