JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ dne 28. 11. 2014

19.11.2014 20:16

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a článkem XVI. Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě v pátek

28. listopadu 2014 od 18:00 hodin

 

PROGRAM:
 
  1. kontrola usnesení z minulého jednání starostů konaného dne 26. 9. 2014,
  2. zpráva z účetních knih,
  3. zpráva o projektu „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko, Vysoká u Příbramě, Modřovice a Narysov“,
  4. aktualizace rozpočtového výhledu na 2015 - 2018,
  5. pojednání návrhu rozpočtu na rok 2015,
  6. jednací řád,
  7. informace z členských obcí, 
  8. různé,
  9. diskuze,
10. závěr.