Informace o Svazku dle zákona

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Sdružení obcí Antonín Dvořák

2. Důvod a způsob založení

Svazek obcí je právním nástupcem "Sdružení obcí Antonín Dvořák", které bylo registrováno OkÚ Příbram  dne  4.11.1998. Svazek byl založen Smlouvou o založení svazku obcí, řídí se Stanovami Svazku obcí.

Základní ideou svazku je koordinovat spolupráci při obnově vesnice zvláštním zřetelem na ochranu a tvorbu životního prostředí a na zajištění potřebného počtu pracovních příležitostí.

 

3. Organizační struktura

Orgány svazku jsou:

  • shromáždění starostů
  • předseda svazku
  • místopředseda svazku
  • revizní komise

 

4. Kontaktní spojení

viz Kontakt hlavním menu webu

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Třebsko č. p. 4

262 42 Rožmitál pod Třemšínem

4.3 Úřední hodiny

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.soad.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@soad.cz

nebo pomocí podatelny v sekci Kontakt

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka         č. ú. : 27-4421550287/0100

6. IČ

75104369

7. DIČ

CZ75104369

8. Dokumenty

Viz dokumenty v hlavním menu