Historie Svazku

Svazek obcí byl původně založen jako zájmové sdružení právnických osob, obcí v říjnu 1998. Účastníky sdružení byly k tomuto datu obce: Modřovice, Narysov, Třebsko a Vysoká u Příbramě. Bylo založeno k ochraně společných zájmů a ke zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů a cílů, přesahujících svým rozsahem a významem každou ze zúčastněných obcí. V září roku 2002, bylo sdružení v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.(zákon o obcích), přejmenováno na "Svazek obcí Antonín Dvořák". Pojmenování svazku zůstalo po sdružení. To bylo původně vybráno proto, že v této oblasti určitou dobu žil a působil skladatel Antonín Dvořák.  Sídlem svazku je Obecní úřad Třebsko. Zakladatelská smlouva byla strosty členských obcí podepsána dne 10.9.2002. Svazek je tedy právním nástupcem sdružení a ve smlouvě si definoval i úkoly a cíle, jako podporu rozvoje venkova, koordinaci a spolupráci při obnově vesnic se zvláštním zřetelem na ochranu a tvorbu životního prostředí a na zajištění potřebného počtu pracovních příležitostí. Cílem je i podpora jednotlivých obcí, jejich samospráv a zájmových sdružení, aby se především vlastními silami snažily vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj venkova a napomoci v širším, ekonomicky spolupracujícím prostoru celkové prosperitě členských obcí a jejích obyvatel. V době podpisu smlouvy sdružoval svazek 760 obyvatel.