Modřovice

Obec Modřovice leží na jihozápadním svahu útvaru zvaný Holý vrch zhruba deset kilometrů od Příbrami. Název obce souvisí  s  hustým  porostem modřínů, který ve starých dobách rostl na kraji kopce Holý vrch. Odtud jméno Modřejovice- později Modřovice. První zmínka o obci je z roku 1367. Modřovice (tehdy Modřejovice) byli po několik století roztříštěny mezi několik držitelů, byli později politicky spojeny s Vysokou, když majitelem obou velkostatků, jak vysockého tak modřovického, se stal hrabě Kaunic. Když pak došlo roku 1900 k prodeji panství počala se spojitost mezi oběma vesnicemi uvolňovat, až těsně před světovou válkou došlo k odtržení obce Modřovice od Vysoké. V současné době má obec 41 čísel popisných a 75 trvale žijících obyvatel. Co se týče sportovního vyžití je v obci fotbalové hřiště a v těsné blízkosti se nachází i dětské hřiště.

Obecní úřad:           tel. 734609018

Úřední hodiny:        čtvrtek 19:00 – 19:30 hodin
Web:                        www.modrovice.cz
Email:                      modrovice@seznam.cz