Vítejte ve Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

,,Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK, v likvidaci“ se sídlem Vysoká u Příbramě 128, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,  IČ 75104369, oznamuje, že vstoupil podle rozhodnutí shromáždění starostů dobrovolného svazku o zrušení svazku s likvidací dnem 31.12.2017 do likvidace. Vyzýváme tímto věřitele, aby přihlásili své pohledávky, popřípadě jiná práva, v zákonně lhůtě na adresu Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK Vysoká u Příbramě č.p. 128, 262 42, IDDS: upncq59.