Úřední deska

05.04.2017 14:17
Svazek dle §39 odst.1 zákona 128/2000Sb., o obcích (obecnízřízení),v platném znění, zveřejňuje svůj...
27.02.2017 08:38
Návrh rozpočtu na rok 2017.pdf (227060)
04.12.2015 23:22
Návrh_Rozpočet na rok 2016.pdf (122816)