Orgány svazku

Shromáždění starostů:

                        Vysoká u Příbramě          Zdeněk Strnad

                        Narysov                              Vlasta Petýrková

                        Třebsko                              Martin Kazda 

                        Modřovice                          Jola Scsevliková

Předseda svazku:

                        Zdeněk Strnad

Místopředsedové svazku:

                        Vlasta Petýrková

Revizní komise:

                        Tomáš Petýrek - předseda

                        MUDr. Karel Franěk

             Ing. Petr Juras