Vítejte ve Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Stránky se aktuálně připravují a jejich obsah je průběžně doplňován. Cílem tohoto informačního portálu je nejen zvýšení informovanosti občanů a přátel našeho mikroregionu o dění v sousedních obcí, ale zejména informovanost o plnění základní myšlenky meziobecní spolupráce a zviditelnění společné práce. V neposlední řadě i prezentace dílčích úspěchů, kterých Svazek obcí ANTONÍN DVOŔÁK dosahuje. Věříme, že i návštěvníci tohoto portálu zde najdou mnoho zajímavého z našeho krásného regoinu, seznámí se s děním v našich obcích a s tím, jak se nám zde, v místě, kde i Mistr Antonín Dvořák našel svůj domov na 20 let, žije...